U bent hier: >> TLT-update: “Op naar Biwage”

TLT-update: “Op naar Biwage”

Momenteel is ds. Jan (JBK) de Vries op Papoea. Als oud-zendeling spreekt hij de taal en in Nederland is hij opgeleid als trainer voor TLT: Timothy Leadership Trainingen. Een mooie combinatie om een aantal weken de binnenlanden van Papoea in te trekken om in gemeenten TLT-cursussen te geven. Jan reist samen met z’n vrouw Henny. Van 21-23 november waren ze in Biwage.

Het gaat door!
‘We zijn met een gemeentelid uit Biwage naar Kouh gevaren. Dit keer niet in een krappe speedboot, maar een ruime fiber-boot (zoals die genoemd werd). Die haalde bijna dezelfde snelheid als een speedboot. In Kouh konden we overnachten bij Elisabeth Rumi, de dochter van wijlen ds. Rumi. De volgende dag zijn we eerst naar Kawagit gevaren. Daar ontmoetten we ds. Yulianus Kiam, die uit Firiwage was gekomen, ook onderweg naar Biwage. Later vertelde hij ons dat hij tot op dat moment niet wist of onze TLT-cursus wel zou doorgaan. Die onwetendheid kwam door het gebrek aan communicatiemogelijkheden. Toen hij ons in Kawagit aan land zag gaan, wist hij: het gaat door!’

Naar school
‘Omstreeks het middaguur kwamen we in Biwage aan. Onze spullen werden naar het huis gebracht waar we zouden overnachten. Daarna gingen we naar de kerk, waar we werden ontvangen met gezang van de schoolkinderen. Henny, Bastian en ik kregen een krans om! Er was een welkomstvergadering, waarbij we tot de conclusie kwamen dat het kerkgebouw niet erg geschikt was voor de cursus. Niet alleen wij, maar veel meer aanwezigen zweetten flink. Het kerkgebouw had zoveel dichte wanden dat er bijna geen zuchtje wind door kwam. Bovendien was het daardoor ook nog redelijk donker: lastig voor cursisten om te lezen en te schrijven. We hebben gevraagd of het schoolgebouw niet gebruikt kon worden. Dat kon; daar was de luchttoevoer stukken beter. En er waren schooltafeltjes, die mooi gebruikt konden worden om wat op te schrijven, en lokalen waar groepen rustig konden overleggen en discussiëren.’

Vijf preken
‘Dinsdag was de officiële opening van de cursus. Het aantal deelnemers bedroeg uiteindelijk 43 en ze kwamen uit acht verschillende gemeenten! Allemaal deden ze goed mee! Voor discussies in groepen verdeelden we de deelnemers in vijf groepen van ongeveer acht personen per groep. Het kostte even tijd om duidelijk te maken wat precies de bedoeling was, maar daarna vonden ze het wel leuk om in een kleine groep te werken. Bij de rapportage bleek, dat elke groep zo lang van stof was, dat het wel 5 preken leken. We maakten duidelijk dat er korte antwoorden moesten worden gegeven. Dat gebeurde gelukkig ook in het vervolg!’

Huwelijksproblemen
‘Bij een van de lessen kwam naar voren, dat er veel huwelijksproblemen zijn. Ik bracht daarom Efeze 5: 22-31 naar voren. Daar staat dat de man het hoofd is van zijn vrouw, maar dan wel zoals Christus. Dat betekent: zoals Christus alles (zelfs Zijn leven) overhad voor zijn bruid, moet een man alles over hebben voor zijn vrouw. Als dat gebeurt, is het geen enkel probleem, dat de vrouw haar man moet gehoorzamen en eren. De man het hoofd: dat is ze van jongs af aan ingepeperd. Maar zoals Christus? Zichzelf verloochenen, zich opofferen? Dat kent het heidendom niet: heersen en niet dienen is het uitgangspunt. Ik heb beloofd mijn preek over deze tekst in het Indonesisch te vertalen en aan de predikanten te geven.’

Jezus’ macht
‘We hebben ook gesproken over het probleem van de zwarte magie. Dit onderwerp sprak de deelnemers heel sterk aan. Er kwamen heel veel reacties. Bij een sterfgeval wordt bijna altijd een ‘dader’ gezocht. Iemand die de overledene door zwarte magie gedood heeft. De nabestaanden vergaderen om via magie (!) vast te stellen welke familie de dader is. Dan wordt van die familie een boete geëist. Over de hoogte van de boete kan meestal onderhandeld worden. Dat deze praktijken niet passen bij het belijden van het christelijk geloof, werd volmondig erkend. Een deelnemer zei dat de duivel erachter zit, die zo mensen tegen elkaar opzet, zodat ze elkaar gingen haten. Maar het geloof in de macht van de zwarte magie is zo sterk, dat maar weinig christenen deze praktijken hebben losgelaten. Ook kerkenraadsleden deden er aan mee, zo werd verteld. Opnieuw heb ik gewezen op de macht van Jezus, die groter is dan die van de duivel en de demonen.’

 

Print Friendly, PDF & Email