U bent hier: >> Synode kerken Kalimantan Barat afgerond

Synode kerken Kalimantan Barat afgerond

Vorige week (5 t/m 8 december) hielden de gereformeerde kerken op Kalimantan Barat (GGRI-KalBar) hun veertiende synode-vergadering in het kerkgebouw van de gemeente in Rangkang. Tijdens de openingsdienst hield ds. Kardinan Acong een korte preek over ‘trouw zijn in het grote én in het kleine’ n.a.v. de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25. Verder trad het koor van de studenten van de theologische opleiding (STTR) in Bengkayang op. Na een bemoedigende toespraak opende Suryadman Gidot, de hoofdbestuurder van de regio (Bupati Bengkayang), de synode met een gongslag.

Gasten
De kerken in Nederland (GKv) waren ook uitgenodigd, maar waren niet persoonlijk aanwezig. Vijf andere kerkgenootschappen hadden wel een vertegenwoordiging gestuurd, die als gasten deze synode bijwoonden. Dat was de Free Reformed Churches Australia en vier uit kerkgenootschappen uit Indonesië: Gereja Musafir, Gereja Bebas Sumba Timur, Gereja Gereja Reformasi di Indonesia Calvinis, Gereja-Gereja Reformed Indonesia Timor.

Diverse agenda
Op de agenda stonden een divers scala aan onderwerpen, zoals: ‘Hoe moeten we, als kerken, omgaan met huwelijkssluitingen (officiële documenten, feesten)?’ of ‘Hoe kijken we aan tegen een door ambtsdragers op de plek van een ongeval?’. Of: ‘Moeten/kunnen we wel/niet meedoen met een bepaalde culturele traditie rond het overlijden van een kind?’. Verder kwamen o.a. aan de orde: verantwoordelijkheid voor financiën en bezittingen van de kerken, leeftijdsgrens en rol emeritus predikanten, ambtskledij voor predikanten, samenwerking met andere kerken en uitvoering besluiten vorige regionale en nationale synode.

Kerk van Christus
Bid mee voor de kerken op Kalimantan Barat: dat de gemeenteleden daar, op hun plek, met hun gewoonten en tradities, kerk van Christus mogen zijn?

Benieuwd naar wat beelden? Of Youtube deelden de kerken de toespraak én de gongslag van de hoofdbestuurder. En het optreden van het koor.

 

 

Print Friendly, PDF & Email