U bent hier: >> SETIA: Theologisch onderwijs | Indonesië

SETIA: Theologisch onderwijs | Indonesië

In de Indonesische hoofdstad Jakarta is Indonesië Mission | Verre Naasten betrokken bij de theologische hogeschool SETIA. In de afgelopen maanden is er een nieuwe lichting masterstudenten geworven en geselecteerd. Dit is inmiddels de vijfde lichting studenten die – met financiële steun vanuit Nederland – extra geschoold kan worden in Bijbelgetrouwe, gereformeerde theologie.

Accreditatie
Henk Schutten, voorzitter van de SETIA-commissie, vertelt: “De Indonesische regering is in de afgelopen jaren gestart om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat geldt uiteraard ook voor het theologisch onderwijs. Dat betekent dat elke STT – dat zijn theologische scholen die opleiden op bachelorniveau – minimaal zes masterdocenten in vaste dienst moet hebben. Is dat niet het geval, dan verliest zo’n STT haar accreditatie. En dat betekent dat een diploma van zo’n STT niet meer erkend wordt.”

Versnelde procedure
In heel Indonesië zijn er zo’n 300 STT’s. Daarvan beschikt SETIA over het grootste aantal STT’s, met een spreiding in Indonesië (21 in totaal); en twee opleidingen voor godsdienstleraar. Van deze 23 scholen konden er eind vorig jaar 11 volgens de nieuwe normen geaccrediteerd worden. De andere 12 nog niet, met name op het gebied van personeel. Schutten: “De belangrijkste voorwaarde voor accreditatie van deze 12 SETIA-scholen was dat in 2016 voldoende docenten zouden beginnen aan een masteropleiding Theologie. Gelukkig is de SETIA-masteropleiding in Jakarta daarvoor geschikt. Zodoende zijn we akkoord gegaan met een versnelde procedure: in de afgelopen maanden zijn er maar liefst 40 nieuwe masterstudenten geselecteerd, waarvan de meesten al lesgeven op één van de SETIA-scholen. Omstreeks mei/juni zijn ze gestart met hun studie in Jakarta, zodat we daarmee de accreditatie van die 12 resterende STT’s ook veilig hebben gesteld.”

Masteropleiding
Deze nieuwe april-lichting is de vijfde lichting studenten die met steun van Indonesië Mission | Verre Naasten kan gaan voor een masterdiploma in de Theologie. Voor hun masterstudie komen ze twee keer per jaar voor een periode van 12 weken naar Jakarta om colleges te volgen. Na 6 x 12 weken (= 3 jaar) studeren de masterstudenten af en zijn ze weer fulltime beschikbaar als schoolleider en/of docent. Om daarmee vol enthousiasme aan de slag te gaan met de missie van SETIA: het Evangelie verspreiden in heel Indonesië. Geloof delen wereldwijd!

Print Friendly, PDF & Email