U bent hier: >> Gereformeerde kerken | Soemba

Gereformeerde kerken | Soemba

Het oostelijke deel van Soemba telt 30 plaatselijke gemeenten en 40 evangelistenposten van de GGRI-NTT. Deze kerken zijn jaren geleden gesticht door Nederlandse zendelingen. Inmiddels zijn deze kerken een zelfstandig kerkverband en daardoor geen zogenoemde zendingskerken meer. Indonesië Mission | Verre Naasten steunt de GGRI-NTT al jaren, waarbij de steun gericht is op het versterken van de zelfstandigheid van het kerkverband. Op Soemba steunt Indonesië Mission | Verre Naasten de volgende projecten:

Theologisch onderwijs
Indonesië Mission |  Verre Naasten steunt een theologische opleiding voor evangelisten. Deze opleiding leidt evangelisten zo op dat ze in de context van de Soembanese samenleving en cultuur predikant kunnen worden. Tot en met 2016 was ds. Jan Boersema als zgn. flying teacher aan de school verbonden, namens Indonesië Mission | Verre Naasten

Kerken ter plaatse
Ook de kerken ter plaatse worden gesteund door Indonesië Mission | Verre Naasten. Deze steun bestaat uit hulp bij het bouwen van de kerk, hulp bij het bouwen van eenvoudige gebouwtjes (zogenaamde zendingsposten) en de evangelisten worden deels geholpen in hun levensonderhoud te voorzien. Ook de weduwen worden geholpen door emeritaatsgelden voor hen beschikbaar te stellen.

Onderwijs
Indonesië Mission |  Verre Naasten maakt studiebeurzen mogelijk voor mensen die een theologische opleiding willen doen en voor mensen die een theoretische opleiding willen volgen aan de landbouwschool op Java. Ook zondagsscholen en zondagsschoolleiders worden gesteund. Daarnaast is Indonesië Mission | Verre Naasten ook betrokken bij jongerenbijeenkomsten, ambtsdrager-conferenties en synodebezoeken.

Yakerssum
Om de mensen op Soemba goed te leren boeren en om daardoor de levensstandaard te verhogen, zijn er een in de jaren ’80 aantal Nederlandse landbouwkundigen naar Soemba uitgezonden (geweest). Zij hebben daar de organisatie Yakerssum opgezet. Eerst was deze organisatie alleen voor boeren van de kerk, maar inmiddels is het ook voor boeren in de omgeving. Op deze manier werkt de organisatie ook mee aan de verspreiding van het evangelie. De boeren krijgen zaden voor planten, bomen en groenten en een deel van de opbrengst dragen ze af aan de organisatie om die draaiende te houden. Voor de toekomst is verzelfstandiging en capaciteitsversterking belangrijk.

Print Friendly, PDF & Email