U bent hier: >> Gereformeerde Kerken | Papoea

Gereformeerde Kerken | Papoea

Op Papoea werkt de stichting CEVEO namens Indonesië Mission | Verre Naasten samen met de Gereformeerde Kerken in Indonesië op Papoea (GGRI-P), met als doel: Sterke Kerken van Christus op Papoea. Momenteel zijn er drie mensen in dienst van CEVEO: Gerrit de Graaf, Oktofianus Boling en Sherly Melubu. CEVEO ondersteunt onderstaande, lopende programma’s van de kerken op Papoea. Daarnaast worden voor de scholing van kerkelijk kader trajecten van TLT en CeriA aangeboden door CEVEO. Daarbij is er uiteraard aandacht voor het ‘train de trainers’ principe, met het oog op de eigen opvolging van de kerken na verloop van tijd.

SMTK – middelbare school met internaat

In de stad Merauke, in het zuiden van Papoea, staat de middelbare theologische school (SMTK) van de GGRI-P. Hier wonen zo’n 80 jongeren uit het binnenland. Ze krijgen niet alleen ‘gewone’ vakken, maar ook Bijbelse vorming. Een mooie combinatie: de kerk investeert in jongeren die later theoretisch en praktisch iets kunnen betekenen in maatschappij én kerk.

Bovenbouw school
De SMTK in Merauke is een brede middelbare school voor de bovenbouw, met bijzondere aandacht voor christelijke en theologische vorming. Omdat het een school van de kerk is, mag de school zelf docenten aanstellen en ‘kleur geven’ aan de vormende vakken. De – op dit moment rond de 80 – leerlingen wonen bij de school in een internaat en zijn voor het merendeel afkomstig uit kleine dorpen uit het binnenland van Papoea. In 2013 is met de bouw van de minimaal noodzakelijke gebouwen van een nieuw schoolcomplex begonnen.  Nu de resultaten van de eerste jaren hoopgevend zijn, wordt de campus uitgebreid met een gemeenschappelijke ruimte (aula) en docenten/begeleiders-woningen.

Kerk: eigenaar van de school
CEVEO ondersteunt met het opzetten en uitbouwen van deze school met internaat. Dat gebeurt met directe financiële steun en advies, maar de mensen van CEVEO helpen de kerk op Papoea ook bij het vinden en opleiden van nieuwe docenten: leden van de GGRI-P die in de (nabije) toekomst aan de school kunnen komen werken. Dit is erg belangrijk, want de leerlingen hebben sterk de behoefte aan goede voorbeeldfiguren uit hun eigen (kerkelijke) cultuur. Slechte voorbeelden zijn er al genoeg…

STT – opleiding tot predikant

Er is ook steun voor het zogeheten STT-programma. 30 jongeren worden gedurende de loopjaren van het programma (2012-2018/19) gesponsord om theologie te studeren met de hoop op een nieuwe generatie predikanten. Dat is hard nodig aangezien de huidige predikanten voor een groot deel 50 jaar of ouder zijn. Sinds eind jaren negentig bleek het voor de kerken erg moeilijk voldoende jongeren te motiveren theologie te studeren en daadwerkelijk hun roeping in het afgelegen binnenland op te pakken. Momenteel studeren 17 jongeren theologie. Drie studenten lopen inmiddels hun eindstage.

Internaten

Veel jongeren kunnen niet in de omgeving van hun eigen dorp terecht voor voortgezet onderwijs. Zij verlaten hun ouderlijk huis dus al op jonge leeftijd (vanaf 12 of 15 jaar) als ze verder willen leren. Anderen wat later, als ze beroepsonderwijs gaan volgen in de stad. Wonen in een grote stad als je uit een dorp in het binnenland komt, is een hele grote overgang. Met alle problematiek van dien. Denk bijvoorbeeld aan de lijmverslavingsproblematiek in Merauke. In (meest kleinschalige) internaten wil de kerk een omgeving creëren waar deze jongeren in alle rust kunnen studeren en werken. Wanneer er serieus werk gemaakt wordt van de begeleiding van de jongeren, kan er financiële steun van CEVEO aangevraagd worden. Dat loopt nu voor 18 huizen voor tussen de 175 en 200 jongeren.

Toerusting voorgangers en evangelisten

Er is een groot tekort aan goed opgeleide predikanten in het gebied. Op veel plaatsen  zijn gelukkig wel mannen actief, die zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie en een leidersrol in een bepaalde gemeente vervullen. Voor hen is er een toerustingsprogramma opgezet door een aantal mensen uit de GGRI-P.  Twee of drie keer per jaar komen de deelnemers bij elkaar voor een drieweekse training.  Ze wisselen ervaringen uit en stimuleren elkaar. Daarnaast zijn er cursusonderdelen om hun kennis en vaardigheden uit te bouwen. Dit vervult een mooie rol en laat respect en waardering voor de huidige evangelisten zien; voor de mannen, die niet als dominee zijn opgeleid, maar wel zo’n rol op zich nemen. Het gebied is behoorlijk ontoegankelijk en daarom zijn de reiskosten hoog. Een financiële bijdrage vanuit Nederland is erg belangrijk om dit ‘in de lucht’ te houden.  Daarnaast worden op verzoek onderdelen van de training verzorgd door CEVEO.

Toerusting vrouwen

Het was al langer een wens, maar vanaf dit jaar gaat het van start. De vrouwen van de voorgangers hebben vaak wat meer opleiding dan hun gemiddelde dorpsgenotes en willen zich inzetten. Verder hebben ze te maken met bepaalde verwachtingen en soms een beetje een geïsoleerde positie vanwege het werk van hun man. Om elkaar te bemoedigen, te stimuleren en om tools mee te krijgen voor activiteiten  in hun gemeenten komen ze twee keer per jaar een week bij elkaar. CEVEO helpt met bijdragen aan de reiskosten en op verzoek ook bij onderdelen van de bijeenkomsten.

Algemene financiële steun

Een deel van de bijdragen uit Nederland wordt via de classes besteed, bijv. voor kerkbouw, reiskosten en communicatiemiddelen.

Print Friendly, PDF & Email