U bent hier: >> Gereformeerde kerken | Kalimantan Barat

Gereformeerde kerken | Kalimantan Barat

Vanaf 1951 was de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) van Drachten betrokken bij de zending op Kalimantan Barat (West Kalimantan). Uit die zending is een kerkverband ontstaan. De Friese Zendings Deputaten zijn hier jarenlang bij betrokken geweest. Vanaf 2015 is dit overgedragen aan Indonesië Mission | Verre Naasten.

De kerk op Kalimantan Barat telt 18 zelfstandige gemeenten en 18 evangelisatieposten. Er zijn bijna 6.000 mensen lid van de kerk. Daarnaast heeft de kerk ongeveer 30 tot 35 voorgangers (dominees en evangelisten).

Indonesië Mission | Verre Naasten steunt de GGRI op Kalimantan Barat met een bijdrage voor een overkoepelend deputaatschap (voor goede coördinatie en onderhouden van de externe relaties). Een groot deel van de steun gaat naar de theologische school in Bengkayang. De school heeft nu ongeveer 15 leerlingen. Ook krijgt het jeugdwerk van de kerk een financiële bijdrage. Jongeren pakken in verschillende gemeenten duidelijk taken op, zoals het bijbels onderwijs aan kinderen, het organiseren van de kerstviering of het bezoeken van gemeenteleden die het moeilijk hebben. Er is een enthousiast jongerencomité dat regionale jeugdbijeenkomsten organiseert om elkaar te ontmoeten, bij te praten, samen het geloof te vieren en elkaar te inspireren. Daarnaast biedt Indonesië Mission | Verre Naasten financiële steun aan de actieve evangelisten, voor reiskosten en begeleiding/uitwisseling.

Print Friendly, PDF & Email