U bent hier: >> Historie

Historie

Het missionwerk vanuit kerken in Nederland kent, vanwege de vroegere koloniale band tussen Nederland en Nederlands-Indië, al een eeuwenlange historie. Voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) geldt dat er in de afgelopen 60 jaar op drie Indonesische eilanden missionprojecten zijn op- of voortgezet: op Kalimantan Barat (het toenmalige West-Borneo), op Papoea (het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea) en op Soemba.

Vele tientallen zendelingen, onderwijzers, verpleegkundigen en ontwikkelingswerkers zijn de afgelopen jaren door zendende kerken als Enschede, Groningen en Drachten uitgezonden geweest. Zij hebben – samen met de lokale inwoners van de eilanden – een stevige basis gelegd, waarop de huidige projecten nog altijd voortborduren. Theologisch onderwijs, vertaalprojecten, kerkelijk opbouwwerk en ontwikkelingsondersteuning zijn nog steeds belangrijke thema’s waarop Indonesië Mission steun biedt in het grootste moslimland te wereld.

Sinds 1956 zendt de GKv zendelingen uit naar Indonesië, o.a. vanuit Enschede, Drachten, Groningen en Middelburg. Een naam die daarbij niet mag ontbreken is die van ds. M.K. Drost, de eerste zendeling die vanuit Enschede-Noord werd uitgezonden naar Papoea (of Irian Jaya). Vanaf het begin van het missionwerk tot in de jaren tachtig heeft de nadruk vooral gelegen op kerkplanting op Papoea. Daaruit zijn de gereformeerde kerken op Papoea ontstaan (GGRI-P: Gereja-Gereja di Indonesië, Papua). De nadruk van het werk ligt tegenwoordig op de ondersteuning van deze zelfstandige kerken op Papoea. Verder is sinds 2010 het werkterrein van de Overijsselse kerken uitgebreid naar heel Indonesië (o.a. op Soemba en de steun aan SETIA). Halverwege 2015 zijn daar ook de contacten met de kerken op Kalimantan-Barat bij gekomen.

Print Friendly, PDF & Email