U bent hier: >> Onze bestuursleden

Onze bestuursleden

Het werk van Indonesië Mission | Verre Naasten in Nederland wordt vooral gedaan door vrijwilligers. Hieronder stellen wij onze leden/vrijwilligers aan je voor:

Judith Buitenhuis     xxx Judith Buitenhuis-Kuiper
Lid Indonesië Mission 
Ik deel mijn geloof met de mensen om mij heen, met buren, collega’s. Ik wil graag als getuige van Jezus leven, zodat andere mensen Hem ook leren kennen. In mijn leven wil ik graag getuige zijn door woorden én daden.
Jan Dunnewind   Jan Dunnewind
Voorzitter Indonesië Mission 
Ik deel mijn geloof omdat ik God daarmee wil eren en ieder mens het grootste geluk gun: de redding door het geloof in Jezus Christus!
Bennie ten Heuwx   Bennie ten Heuw
Penningmeester Indonesië Mission 
Mijn favoriete Bijbeltekst: Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven (Ps. 67 vers 4)
Bert Kuiper   Bert Kuiper
Voorlichter Indonesië Mission 
Om niet alleen maar in ons kleine Nederland te blijven denken, ben ik graag betrokken op christenen in andere landen. En geloof ik dat we in nood er moeten zijn, maar ook moeten vertellen van de oplossing die werkelijk een eind maakt aan onbegrijpelijk lijden, ver weg en dichtbij. Daarom deel ik mijn geloof.
Anja Mijnheer   Anja Mijnheer-Pierik
Secretaresse Indonesië Mission 
Mijn geloof deel ik door te laten zien dat God goed is; Hij geeft rust en uitzicht op een eeuwig leven. Hierdoor mag ik in dit leven ontspannen op mijn plekje mijn werk doen en mijn gaven van organiseren en ondersteunen inzetten, ook binnen Indonesië Mission.
Christiaan   Christiaan Spelmink
Webmaster en redacteur 
Mijn favoriete Bijbeltekst is toch wel onze trouwtekst (mei ’15): ‘Want Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw’ (uit: Hebreeën 10:23b). En waarom ik mijn geloof wil delen? Omdat ik het fantastisch zou vinden als meer en meer mensen de trouw van God mogen ervaren!
  Robin Haanappel
Lid Indonesië Mission 
Het geloof is iets groots en moois in mijn persoonlijk leven, dit geloof wil ik graag delen met mensen die het nog niet kennen of er nog niet zo sterk in staan. Indonesie Mission geeft mij de mogelijkheden om over grote afstanden het geloof uit te brengen en te verkondigen. Evangelisatie is vandaag de dag nog steeds super belangrijk en ook iets geweldigs mooi om te doen.
  Klaas Sikkema
Lid Indonesië Mission 
Jan de Vries   Jan de Vries
Lid Indonesië Mission 
Mijn wens: aan mensen vertellen wat genade is en hoe het christelijk geloof uniek is in de godsdiensten van de wereld. Waarom? Om ze te bevrijden van opgejaagde gedachte om maar zo veel mogelijk te presteren.
  Carla Hoekstra
Lid Indonesië Mission 
Mijn wens: dat over de hele wereld Gods woord wordt verkondigd, ook onder moeilijke en zware omstandigheden, maar door mensen met liefde voor dit Woord, dat is mijn motivatie om me in te zetten voor dit werk.

 

Print Friendly, PDF & Email